Presentatie glasvezel VVE goed bezocht | Glasnet Heemskerk Presentatie glasvezel VVE goed bezocht | Glasnet Heemskerk

Presentatie glasvezel VVE goed bezocht

Op dinsdag 23 juni is tijdens de reguliere VVE vergadering een korte presentatie over glasvezel verzorgd door Richard Verstrenge, directeur/eigenaar van Lyrit. Lyrit (zelf ook gevestigd op De Trompet) is een ICT adviseur die MKB klanten ondersteund bij hun automatisering. In zijn presentatie werden de verschillen tussen glasvezel en ADSL nader belicht. De voordelen van een open netwerk waar men geheel vrije keuze heeft en het feit dat in de nabije toekomst steeds meer ondernemingen gebruik gaan maken van breedbandige toepassingen heeft Lyrit doen besluiten intensief samen te werken met FiberRevolution om een open glasvezelnetwerk met scherpe aansluit tarieven mogelijk te maken op De Trompet 1 en 2. De planning is dat men tijdens de zomer al nader geïnformeerd wordt en dat na de zomer de verkoop echt start.